تبلیغات
            تعمیرات ویلچر در تهران به صورت تخصصی
ویلچر از ضروریات زندگی یک معلول جسمی می باشد
 و میتوان ضرورت آن را با اعضای بدن انسان های
 با سلامت جسمی کامل مقایسه کرد از این رو 
معلولین عزیزی که نیاز به تعمیرات ویلچر خود دارند 
میخواهند که این تعمیر در اسرع وقت صورت پذیرد.

تعمیرات ویلچر همه عزیزان در تهران در اسرع وقت صورت میگیرد
دوستانی هم که خارج از تهران هستند 
برای اطلاعات بیشتر و نحوه انجام کار تماس بگیرید

برای تعمیر ویلچر خود در تهران با شماره زیر تماس بگیرید:
021-22716947
09127380148