تبلیغات
            مرکز تعمیر تخصصی ویلچر برقی
مرکز اورژانس ویلچر های برقی و تعمیرات تخصصی ویلچر 

تعمیرات هر وسیله برقی نیاز به تخصص و تجربه کاری دارد

اگر تعمیرات ویلچر خود را به دست افراد بی تجربه بسپارید
ممکن است نتیجه مطلوب را بدست نیاوردید

برای سپردن تعمیرات تخصصی ویلچر خود به تیمی پرتجربه
 و حرفه ای با 18 سال سابقه با شماره زیر تماس بگیرید

021-22716947
09127380148